Grundlagen | 3 ECTS

Öffentliches Recht inkl. Verfahren | 33 ECTS

Strafrecht inkl. Verfahren | 30 ECTS

Privatrecht inkl. Wirtschaftsrecht und Verfahren | 33 ECTS

Masterarbeit

Facebook Twitter Xing LinkedIn WhatsApp E-Mail